Alle priser er inkl. mva
Alle priser er eks. mva

Kjøpsvilkår


Plukk av varer

Vi benytter oss av 3. parts logistikk levert av Wittusen & Jensen. Dette sikrer rask og trygg plukking av varer. 

Plukklinjen er optimalisert slik at alle ordre som er lagt i systemet før kl. 12, skal plukkes og pakkes samme dag så sant det lar seg gjøre.

Dette gjelder imidlertid ikke varer som leveres fra eksternt lager utenfor vår normale logistikk, se eget punkt for varer levert fra eksternt 3. parts lager (legg inn anker).

Pakking og emballasje

Vi benytter optimaliserte pappesker som gir en mest mulig effektiv plukkelinje, vi har også valgt ekstra solide esker for å gi bedre beskyttelse av varer under transport.

Der vi ser behov, pakker vi om til mindre esker/poser for å spare miljøet.

All vår emballasje er miljøvennlig og nedbrytbar, vi har et sterkt miljøfokus igjennom hele organisasjonen.

Fraktbetingelser

Vi samarbeider med Bring Norge og de står ansvarlig for levering av våre brev og pakker. 

Vi tilbyr følgende fraktalternativer (for utdypende info, trykk på lenkene under):

 

Leveringsbetingelser

Varer distribueres med selgers transportør og forhåndsbetales av selger.
Selger avregner fraktkostnad på varefaktura.
Varene leveres DAP ( at Place), Incoterms 2010.
Leveringspunktet defineres i adresse-informasjonen på den enkelte ordre.

For postpakker faktureres porto, tillagt MVA.

Kjøper kan unntaksvis innvilges ExWorks.

Kolli over 250 kg (fraktberegnet vekt) leveres på første kontaktpunkt, under tak, på kundens gateadresse.

Ved ønske fra kunde om avvik fra DAP/standardlevering, forbeholder selger seg å få betalt for ekstra leveringskostnader.


Alle restleveranser (varer som ikke er på lager eller varer vi ikke kan få tak i innen kort tid) med verdi under kr. 200,- blir strøket og vi tilbakebetaler penger eller sletter faktura. Bestilling må evt. gjøres på nytt når varen er på lager igjen. 

Leveringstid

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder leveringstiden fra den dag bestilling er notert hos selger, eller fra den dato eventuell ordrebekreftelse er sendt.

Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på kjøper eller på kjøpers disposisjoner,
eller hvis leveringen forsinkes av forhold som selger ikke har herredømme over, derunder forsinket levering fra fabrikk.
Selger skal imidlertid omgående underrette kjøper straks han får kjennskap til slik forsinkelse.

På varer som er lagerlagt på vårt logistikklager på Skedsmokorset vil normal leveringstid være 1-3 dager. 

På varer som sendes fra eksternt lager fra samarbeidende leverandører vil leveringstiden normalt sett være noe lenger, erfaringsmessig 3-7 dager avhengig av vare, produsent og lokasjon (innenland eller utenlands). Det er selgers ansvar å påse at kjøper har blitt ettertrykkelig informert om dette. 

Skadet gods

Etter mottakelse av sending/varer skal kjøper omgående undersøke pakken og eventuelt melde fra om skade/feil på sending. Skade skal meldes senest innen 8 dager etter mottatt vare, hvis ikke anses leveransen som godkjent.

Skade meldes inn til supportavdeling og behandles etter gjeldene rutiner for reklamasjon (se eget punkt for reklamasjon her).

Som kjøper skal du:

  • Beskrive skaden på en kortfattet, men informativ måte. 
  • Ta bilde av skadene for dokumentasjon. 
  • Hvis mulig informer transportør på stedet om skade på sending.